احمدرضازارعی هستم مدیر وبلاگ . از کودکی به علم نجوم علاقمند بودم
با این که سختی های زیادی جلوی راه من بوده اما همیشه به موفقیت در این کار فکر کردم
و قطعا در این راه خداوند  همراه من بوده و هست
در این مسیر با دوستان زیادی آشنا شدم که تعدادی از این دوستان با من  همراه شدند
که خودرا منجمان آماتور مرودشت نامیده ایم و به زودی با ثبت یک انجمن مردم نهاد با نام انجمن اخترشناسی مرودشت در زمینه ترویج علم نجوم کار خودرا به صورت جدی تر ادامه خواهیم داد