گروه منجمان آماتور مرودشت تنها گروه نجومی فعال در شهرستان مرودشت میباشد که فعالیت خود را از سال 1395 آغاز نمود
این گروه ابتدا در سال 1394 در دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت فعالیت های نجومی خود را با تشکیل کانون نجوم شروع کرد و سپس این فعالیت ها را  در سطح شهرستان برای خدمت و ترویج این علم به مردم عزیز شهرستان مرودشت گسترش داد
این گروه توسط آقای احمدرضازارعی تنها منجم آماتور و فعال مرودشتی و به همراهی آقای امید منوچهری رهبری میشود
از اعضای فعال این گروه میتوان محمد شعبانی ، علی زارع محمد مهدی طهماسبی و مریم فارسی و مرضیه طهماسبی را نام برد