باز هم بارش شهابی
یکی از زیبا ترین رویدادهای نجومی بارش شهابی هست
مخصوصا بارش شهابی برساوشی که در وسط تابستان میشه اونو رصد کرد
و خیلی راحت میتونید شب تا صبح زیر نور ستاره ها بشینید
نه ابری هست نه هوای سرد
امسال با همراهی دوستان عزیز هیئت موسس انجمن اخترشناسی مرودشت تا صبح به دیدن شهاب ها و بررسی آسمان شب پرداختیم
ساعت 9 شب بود که به مکان مورد نظر که نزدیک به منزل دوست عزیز و منجم ، محمد شیروانی بود رسیدیم
بعداز صرف شام به رصد سیارات و خوشه های ستاره ای و آسمان شب پرداختیم
چند شهابی هم دیده شد اما هنوز زود بود
بلاخره صبر صورت فلکی برساوش تموم شد و طلوع کرد
با طلوع این صورت فلکی تعداد بیشتری شهاب میتونستیم ببینیم با طلوع خوشه پروین جذابیت آسمان بیشتر شد
خوشه پروین و آندرومدا هم رصد کردیم دوباره برگشتیم سروقت شهاب دیدن ، هرچه به صبح و طلوع خورشید نزدیک میشدیم شهاب های بیشتر و بزرگتری میدیدیم
تا اینکه با طلوع سحابی جبار اسمون هم کم کم  روبه روشنی کامل رفت
بلاخره صبح شد
صبحانه هم جای همه خالی کره و پنیر و تخم مرغ محلی خوردیم که واقعا عالی بود
در ادامه چند عکس از برنامه ببینید