بارش شهابی جوزایی ، یکی از باشکوه ترین بارش های شهابی سال
در این بارش شهابی دل به آسمان شب زدیم
زیر نور ستارگان در کنار آتش
واقعا شب خوبی بود
چند تایی هم عکس گرفتم در ادامه ببینید


عکس ها: احمدرضا زارعی
دوربین : کنون D600


گذر یک شهاب از نزدیکی جبارنمایی از صورت فلکی جبار

دوستان عزیز
چی توز خوری دوستان زیر نور ستارگان
احمدرضا زارعی